0
นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 703 กันยายน 2562 (PDF)
นิตยสารเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิตยสารรายปักษ์ ออกทุกวันที่ 1, 15 ของเดือน เป็นนิตยสารแนวเกษตรที่มีสาระประโยชน์มากมายครบถ้วน คอลัมน์ไม้ดอก ไม้ประดับ การเลี้ยงสัตว์ คอลัมน์พาชมแปลงเกษตรพืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ เกร็ดความรู้แนวเกษตร สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

สารบัญ

- คอลัมน์ประจำ
- ไม้ดอกไม้ประดับ
- เทคโนโลยีการเกษตร
- เก็บมาเล่า
- พืชพื้นบ้าน เป็นทั้งอาหารและยา
- เกษตรอินทรีย์ วิถีสุขภาพ
- สถาบันการเกษตรระดับตำ- นาน
- รายงานพิเศษ เกษตรลือเลื่อง เมืองสองแคว
- ตั้งวงเล่า
- คิดใหญ่แบบรายย่อย
- เทคโนโลยีปศุสัตว์
- เทคโนโลยีการประมง
- ภูมิปัญญาไทย
- คิดเป็นเทคโนฯ
- เยาวชนเกษตร
- กศน. ทั่วไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840113962 (PDF) 132 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน