0
นิตยสาร เพื่อนไก่ชน ปีที่ 21 ฉบับที่ 440 มกราคม 2564 (PDF)
เจ้า F18 แชมป์เงินล้านตีตาบอดทุกไฟท์
e-books(PDF) ?40.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิตยสาร เพื่อนไก่ชน รวมทั้งจัดพิมพ์คู่มือกลยุทธ์การลงทุนด้านธุรกิจเกษตร เป็นการเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร และสารสนเทศด้านการเกษตรที่ทันเหตุการณ์ผ่านสื่อ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840174758 (PDF) 70 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มีเดีย ออฟ มีเดียส์, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน