0
นิตยสาร Aqua Biz Vol.11 Issue 136 (PDF)
WE Support Sustainable AQUA Culture
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                  เป็นนิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเนื้อหาสาระด้านข่าวสาร วิชาการและเทคนิคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามชนิดต่างๆ นำเสนอคอลัมน์ประจำต่างๆที่เกี่ยวกับวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ นอกจากนี้นิตยสารยังได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตว์น้ำสวยงามเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

สารบัญ

- Culture
- Research
- News Update
- Aqua Trip
- Public Relation
- Society
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840091123 (PDF) 109 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ชบาเงิน, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน