0
นิตยสาร Healthy Me+ Issue 13 Vol 2 (PDF)
นิตยสารเพื่อคนรรักสุขภาพ
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสาร Healthy Me+ ฉบับนี้เป็นฉบับที่   13 ปีที่ 2 เป็นนิตยสารที่มีเรื่องราวสาระดัีๆเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น
    ฉบับนี้ได้รับเกียรติ จากนักเขียนหน้าใหม่ ซึ่งใช้นามปากกาว่า "นารีนา" ส่งเรื่องราวและสาระดีๆมาให้เราอ่านถึง 2 เรื่อง  ได้แก่ ค้นความจริงเห็ดถั่งเช่า คนสนิทของฉันชื่อ “ภูมิแพ้” รวมถึงสาระความรู้อื่นๆที่ช่วยให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพกาย และใจที่ดี อยู่ร่วมกันกับคนในชุมชนได้อย่างมีความสุข
            ขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่ดี ไปด้วยกันกับทีมงาน  Healthy Me+ นะคะ

สารบัญ

3 ส่วนร่วมกัน แก้ปัญหาสำคัญของนักเรียน P6
เคล็ด (ไม่) ลับขยายความเก่งของลูก P10
ค้นความจริงเห็ดถั่งเช่า P15
คำขอโทษ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน P20
คนสนิทของฉันชื่อ “ภูมิแพ้” P24
เมล็ดงอก ผักปลอดสารพิษ คุณประโยชน์สูง P30

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840148063 (PDF) 35 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน