0
นิตยสาร Healthy Me+ Issue 14 Voloume 2 (PDF)
นิตยสารสำหรับคนรักสุขภาพ
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       นิตยสาร Healthy Me+ ฉบับนี้เป็นฉบับที่   14 ปีที่ 2 เป็นนิตยสารที่มีเรื่องราวสาระดัีๆเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น
      เนื้อหาในนิตยสารเล่มนี้มีเรื่องราวสาระที่น่าอ่านและเข้มข้นเหมือนเดิม ซึ่งถ้าจะบอกว่าถ้าใครกำลังมีปํญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรัวแล้วละก็ ฉบับนี้มาจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการท้องผูก และการใช้ยาเพื่อแก้ปัญหาอาการท้องผูก ถ้าใครกำลังมีปัญหานี้พลาดไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีสาระดีๆ อื่นๆ อีก เช่น สรรพคุณของมันม่วง เลี้ยงลูกอย่างไรให้เรียนรู้จากความผิดพลาด เป็นต้น

สารบัญ

สอนลูกให้เรียนรู้จากความผิดพลาด P6
ผักพื้นบ้านไทย มีแคลเซียมสูง P9
คำแนะนำใน การใช้ยาและรักษา อาการท้องผูก P16
มันม่วง เติมคุณค่าแบบติดดาวให้กับเมนูเปิด P19
ติดใจรสชาติ และประโยชน์ชาการัมจาย P24

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840152787 (PDF) 28 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน