0
นิตยสาร Hello! ฉบับพิเศษ "สมเด็จพระภัทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9"
รวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ทรงถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 70 ปี บรรจุในกล่องสีทองสวยงาม
ราคาพิเศษ1,290.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิตยสาร Hello! ฉบับพิเศษ "สมเด็จพระภัทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ทรงถือปฏิบัติมายาวนานกว่า 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมัติ พระองค์ทรงยึดถือในพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงมหาชนชาวไทย เต็มอิ่มกับเนื้อหากว่า 300 หน้า บรรจุในกล่องสีทองสวยงาม ควรค่าแก่การเก็บรักษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9771906244003 (ปกอ่อน) 354 หน้า
ขนาด: 244 x 340 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Burda (Thailand) Co., Ltd.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน