0
นิตยสาร Room Vol.16 No.182 September-October 2018 (PDF)
แรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน และสวนอย่างมีสไตล์
e-books(PDF) ?69.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               นิตยสารที่เกี่ยวกับการแต่งบ้าน และสวนตามแบบต่างๆ ตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ และยังเป็นนิตยสาร ที่ผู้อ่านสามารถเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน และสวนอย่างมีสไตล์ของผู้อ่านเองได้ ซึ่งยังเป็นกิจกรรมของครอบครัวในวันว่างๆ ได้อีกด้วย

สารบัญ

TREND & SHOPPING
- ON AIR
- DESIGN WE LOVE
- NEW MATERIALS
- RECOMMENDED
- SPECIAL REPORT 1
- SPECIAL REPORT 2
HOME & GARDEN IDEAS
- FINISHING TOUCH
- ROOM TO ROOM 01
- ROOM TO ROOM 02
- ROOM TO ROOM 03
- DETAILS
- OUTDOOR DESIGN
- GREEN IDEA
LIFESTYLE
- SUBSCRIPTION FORM
- GO AROUND
- GO LEISURE
- LET’S RELAX 01
- LET’S RELAX 02
- INSPIRED
Etc.

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840081018 (PDF) 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน