0
นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ
ศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกใน "คัมภีร์มหาวัสตุกับอรรถกถาชาดก" ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งนิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?132.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกใน "คัมภีร์มหาวัสตุกับอรรถกถาชาดก" ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ส่วนที่คล้ายกันเป็นอย่างไร ส่วนที่ต่างกันเป็นอย่างไร และนิทานชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุที่ไม่เหมือนกับนิทานชาดกในอรรถกถาชาดกเลยมีเรื่องใดบ้าง เนื้อความเป็นอย่างไร มีที่มาจากที่ใด ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในประเด็นดังกล่าว จะขยายความรู้ในเรื่องการศึกาานิทานชาดก อันเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาหมวดสำคัญให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่สำคัญ นิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา โดยเฉพาะการบำเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้สัจธรรมในพุทธศาสนา

สารบัญ

1. มหาวัสตุและอรรถกถาชาชาดก
2. ชาดกในมหาวัสตุที่คล้ายคลึงกับชาดกในอรรถกถาชาดก
3. ชาดกในมหาวัสตุที่ต่างไปจากชาดกในอรรถกถาชาดก
4. บทสรุป

คำนิยม
ผู้เขียนดีใจที่อาจารย์รื่นฤทัยเป็นผู้ที่รักภาษาไทย และพยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ในด้านภาษาไทยอยู่เป็นประจำและในหนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ อาจารย์รื่นฤทัยกำลังจะนำท่านผู้อ่านไปยังอีกมุมมองหนึ่งของเรื่องชาดกโดยมุ่งไปถึงชาดกในวรรณคดีสันสกฤต ที่จริง ชาดกภาษาสันสกฤตที่เคยเข้ามาอยู่ในวงวรรณคดีไทยก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งมีชื่อเรื่องว่าเป็นชาดกโดยตรงคือ ชาตกมาลา อาจารย์รื่นฤทัยได้เลือกที่จะเปรียบเทียบชาดกบาลีหรือชาดกในฝ่ายเถรวาทกับภาษาสันสกฤตที่มีแทรกอยู่ใน คัมภีร์มหาวัสตุ โดยที่ผู้เขียนขอสนับสนุนอาจารย์รื่นฤทัยที่นำเรื่องชาดกในคัมภีร์มหาวัสตุ มาเปรียบเทียบกับชาดกฝ่ายเถรวาทที่เรารู้จักกันทั่วในประเทศไทยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ บุษยกุล- ราชบัณฑิต เมื่อทราบว่าอาจารย์รื่นฤทัย สัจจพันธ์ ได้เขียนนิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ ออกเผยแพร่ จึงดีใจที่ได้อ่านชาดกที่ไม่เคยอ่านมาก่อน ถือเป็นลาภอันประเสริฐ และอดที่จะสรรเสริญความเพียรของท่านอาจารย์รื่นฤทัยเสียมิได้ เพราะการเขียนแบบนี้ต้องใช้ความเพียรเป็นอย่างมาก ยากที่จะหาคนเขียนหนังสือแบบนี้ได้ง่าย ๆ ในปัจจุบันครั้นได้อ่าน นิทานชาดกฉบับเปรียบเทียบ เล่มนี้แล้ว ได้รู้ว่ามีหลายเรื่องที่ไม่เคยอ่าน เมื่อได้รับเชิญให้เขียนคำนิยม จึงรับปากด้วยความดีใจที่ได้แสดงความขอบคุณในการที่ได้ความรู้เพิ่มเติม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160041794 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน