0
นิทานพื้นบ้านภาคกลาง (PDF)
ค้นพบความสนุกสนานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง อีกหลากหลายเรื่องราวใน นิทานพื้นบ้านภาคกลาง
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคกลาง" เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ "ภาคกลาง" อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม "นิทานพื้นบ้าน" ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สารบัญ

- พระเจ้าสายน้ำผึ้ง-พระนางสร้อยดอกหมาก
- เตาสามโคก
- เสาไห้
- พระยากง-พระยาพาน
- ท้าวกกขนาก
- สองพี่น้อง
- จระเข้สามพัน
- ตำนานวัดพระนอนจักรสีห์
- แม่นาคพระโขนง
- จระเข้กับลิง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209924 (PDF) 144 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน