0
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ (PDF)
ค้นพบความสนุกสนานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ อีกหลากหลายเรื่องราวใน นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ" เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ "ภาคเหนือ" อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม "นิทานพื้นบ้าน" ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สารบัญ

- วังบัวบาน
- ผานางคอย
- คนมีบุญวาสนากับคนไม่มีบุญวาสนา
- เมืองลับแล
- ถ้ำตับเต่า
- จักจั่นไม่มีไส้
- เมืองวรนคร
- เหล็กน้ำพี้
- ทำดีได้ดี
- เจ้าพ่อขุนตาน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209931 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน