0
นิทานพื้นบ้าน (ภาคอีสาน) (PDF)
ค้นพบความสนุกสนานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสาน อีกหลากหลายเรื่องราวใน นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน
ผู้เขียน กฤชกร เพชรนอก
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน" เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มชนแต่ละท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ "ภาคอีสาน" อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์ และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม "นิทานพื้นบ้าน" ไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย

สารบัญ

- ผาเเดงนางไอ่
- กับเเก้กับงูเขียว
- จำปาสี่ต้น
- จระเข้ไม่มีลิ้น

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209917 (PDF) 128 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน