0
นิทานมงคลชีวิต 38 มงคล ในพระไตรปิฎก
38 มงคล ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจง่าย เป็นทั้งธรรมบัณฑิตและธรรมคติ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ผู้เขียน ส.รัตนรัตติ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นิทานมงคลชีวิต ในพระไตรปิฎก" เล่มนี้ มีทั้งหมด 42 เรื่อง ซึ่งผู้เรียบเรียงได้แทรกการอธิบายมงคลแต่ละข้อทั้งหมด 38 มงคล ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจได้ง่าย เป็นทั้งธรรมบัณฑิตและธรรมคติ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อไป

    โดยรวบรวมและเรียบเรียงจาก อรรถกถามังคลัตถทีปนีในมงคลสูตร ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ในพระสุตตันตปิฎก โดยยกมงคลขึ้นเป็นบทตั้ง อรรถาธิบายความแห่งมงคลนั้น พร้อมนำนิทาน อันเนื่องในมงคลนั้นมาเล่าให้ฟังด้วย ให้เห็นเป็นบุคลาธิษฐานเมื่อผู้ศึกษาได้พิจารณาโดยธรรมาธิษฐานแล้ว ก็ได้ภาพพจน์เป็นบุคลาธิษฐานไปด้วย จักเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในมงคลนั้น ๆ แล้วน้อมนำไปปฏิบัติ อันจะอำนวยผลเป็นสิริมงคล คือ ความสุข ความเจริญแก่ตนเองและสังคมสืบไป

สารบัญ

พระคาถาที่ 1
พระคาถาที่ 2
พระคาถาที่ 3
พระคาถาที่ 4
พระคาถาที่ 5
พระคาถาที่ 6
พระคาถาที่ 7
พระคาถาที่ 8
พระคาถาที่ 9
พระคาถาที่ 10

- ประมวลมงคล
- สรุปความแห่งมงคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160310715 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 22 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน