0
นิทานมงคล 38 ประการ
ร้อยเรียงเรื่องราวมงคลชีวิต 38 ประการ ผ่านนิทานคุณธรรม สร้างเสริมสติปัญญา นำพาสู่หนทางแห่งความดี
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิทาน 38 ประการ เป็นนิทานธรรมสำหรับเด็ก ชุดธรรมะเยาวชน นิทานทั้ง 38 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือกมา ถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างของเรื่องราวมงคลทั้ง 38 ประการ ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทำความดี เป็นคนดีของสังคม ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เเละปฏิบัติตาม "มงคล 38 ประการ" อันจะนำมาซึ่งความสุขของตนเองเเละครอบครัว

สารบัญ

มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล
มงคลที่ 2 คบบัณฑิต
มงคลที่ 3 บูชาบุคคลที่ควรบูชา
มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่สมควร
มงคลที่ 5 ทำความดีไว้แต่กาลก่อน
มงคลที่ 6 ตั้งตนไว้ชอบ
มงคลที่ 7 เป็นผู้รอบรู้
มงคลที่ 8 ชำนาญวิชาชีพ
มงคลที่ 9 มีระเบียบวินัย
มงคลที่ 10 มีวาทศิลป์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162135729 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 216 x 280 x 6 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน