0
นิทานศีล 5
นิทานศิล 5 จะเป็นแนวทางการศึกษาธรรมมะให้แก่เยาวชน ตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
หนังสือ141.55 บาท
e-books(PDF) ?126.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมนิทาน 5 เรื่อง 5 รส ผนวกเข้ากับ ศีล 5 ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมน้อมนำสู่ชีวิต และรักษาศีล อันเป็นหลักธรรมที่เป็นดั่งหัวใจของพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายคือเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นแนวทางทำความดีเพื่อเป็นคนดีของสังคม ละเว้นความชั่ว รักษาศีล และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หากปฏิบัติได้ ทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ย่อมมีความสุข

สารบัญ

ศิลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจาการเบียดเบียนและทำลายชีวิตทั้งปวง นิทานเรื่อง ปลาอานนท์ราชามหาสมุทร
ศิลข้อ 2 อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากลักขโมยและฉ้อโกงทรัพย์ของผู้อื่น นิทานเรื่อง ดาบสจอมคดโกง
ศิลข้อ 3 กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิดในกาม นิทานเรื่อง โฉมงานกับจอมกษัตริย์
ศิลข้อ 4 มุสาวาทา เวรมณี เว้นจาการพูดเท็จ นิทานเรื่อง มงกุฎมาลากับปุโรหิตจอมหลอกลวง
ศิลข้อ 5 สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย นิทานเรื่อง กำเนินสุรา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162136160 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 216 x 279 x 5 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Skybook
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน