0
นิทานอีสป เต่ากับเป็ดป่า/หนูกับหอยมุก (I-PDF)
นิทานอีสปสองเรื่อง มีเสียงเล่า สองภาษา ไทย-อังกฤษ
ผู้เขียน อีสป
e-books(I-PDF) ?35.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปพบกับนิทานอีสปแสนสนุกเรื่อง   เต่ากับเป็ดป่า/หนูกับหอยมุก เป็นนิทานเสริมสร้างพัฒนาด้านการอ่าน ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกและสอนใจให้แง่คิด เนื้อหาง่ายต่อการจดจำ อีกทั้งยังนำไปใช้พัฒนาความคิดให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมสอดแทรกคติสอนใจไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

สารบัญ

เต่ากับเป็ดป่า
- ไทย
- English

หนูกับหอยมุก
- ไทย
- English

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300025989 (-ไม่ระบุ) 36 หน้า
ชนิดกระดาษ: I-PDF
สำนักพิมพ์เอเธนส์ พับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน