0
นิทานเซ็น 10 เรื่อง มหรสทางวิญญาณเพื่อจริยธรรม
Spiritual Theatre นิทานเซ็น อ่านสนุก ให้แง่คิด ใช้ในชีวิตจริง
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาในเล่มนี้ เป็น "ปาฐกถาธรรม" โดย "ท่านอาจารย์พุทธทาส" ได้นำนิทานเซ็น 10 เรื่องมาประกอบการบรรยาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะคุ้นหูและรู้จักกันดี อย่างเช่น เรื่องน้ำชาล้นถ้วย, เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก เป็นต้น ซึ่งทานชี้ให้เห็นว่า นิทานธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้เป็นสื่อสอนจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะนิทานจะทำให้เด็กเรียนสนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ขณะเดียวกันเด็กก็จะซึมซาบธรรมะไปด้วย

สารบัญ

1. น้ำชาล้นถ้วย
2. เพชรที่หาได้จากโคลนถิ่นสลัม
3. อย่างนั้นหรือ?
4. ความเชื่อฟัง
5. ถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผย
6. ช่างไม่เมตตาเสียเลย
7. พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
8. ใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปแล้ว
9. ยิ่งให้เร็ว นั่นแหละจะยิ่งช้า
10. เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161403058 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 4 มม.
น้ำหนัก: 75 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน