0
นิทานเวตาล (ปกแข็ง)
พระนิพน์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ หนังสือดี 1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นิทานเวตาล" ของ น.ม.ส. หรือ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ รวมเอานิทาน จำนวน 10 เรื่องจากจำนวน 25 เรื่อง จากหนังสือ เวตาลปัญจวิงศติ ซึ่งเป็นผลงานของ "ศิวทาส" กวีฮินดูโบราณในจำนวน 10 เรื่องที่ปรากฎนี้มีทั้งบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ซึ่งนำมาแทรกเอาไว้บ้าง นอกจากผู้อ่านจะได้รับรสทางวรรณคดีจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยังผนวกเอาความรู้ทางคติชนวิทยาทางโลกตะวันออกมาอีกด้วย ด้วยความสมบูรณ์แบบ เช่นนี้ทำให้หนังสือ นิทานเวตาล กลายเป็นหนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน กล่าวกันว่า นิทานเวตาล คือเพชรน้ำเอกของวรรณคดีไทยที่อุบัติขึ้นก่อนการเปลี่ยนการปกครอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164370364 (ปกแข็ง) 208 หน้า
ขนาด: 157 x 221 x 18 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน