0
นิทานโบราณคดี (ปกแข็ง)
เรื่องราวทรงคุณค่าอันเต็มไปด้วยเกร็ดความรู้และคติที่ดีงามทางประวัติศาสตร์ของชาติ
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นิทานโบราณคดี" เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่นอกพงศาวดาร เช่น เรื่องเล่าบุคคลต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญ มูลเหตุทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแม้แต่ประสบการณ์จากการไปประพาสยุโรป และการไปเยือนเมืองต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาอย่างอินเดีย เกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับช้างและวิชาคชศาสตร์ในสมัยโบราณที่หาอ่านไม่ได้ที่อื่น เป็นต้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์หนังสือนิทานโบราณคดีที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์เล่มนี้ขึ้น ด้วยภาษาที่สละสลวยอ่านง่าย อ่านสนุก แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั่ว ๆ ไป

สารบัญ

นิทานที่ 1 เรื่องพระพุทธรูปประหลาด
นิทานที่ 2 เรื่องพระครูวัดฉลอง
นิทานที่ 3 เรื่องเสือใหญ่เมืองชุมพร
นิทานที่ 4 เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ
นิทานที่ 5 เรื่องของแปลกที่เมืองชัยบุระในอินเดีย
นิทานที่ 6 เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสี
นิทานที่ 7 เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดีย
นิทานที่ 8 เรื่องเจ้าพระยาอภัยราชา (โรลังยัคมินส)
นิทานที่ 9 เรื่องหนังสือหอหลวง
นิทานที่ 10 เรื่องความไข้เมืองเพชรบูรณ์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือ 1 ใน 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165145336 (ปกแข็ง) 528 หน้า
ขนาด: 160 x 222 x 34 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน