0
นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้
หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า "นิพพาน" มีจริงหรือเชื่อว่า "นิพพาน" มีจริง แต่ไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้ในชาตินี้ นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน!
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่านิพพานมีจริง หรือเชื่อว่านิพพานมีจริง... แต่ไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้ในชาตินี้ นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน!" 

      หนังสือ "นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้" เล่มนี้ จะไขทุกปริศนาเกี่ยวกับ "นิพพาน" โดย 4 พระผู้นำทางปัญญาแห่งยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็น "พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, พระอาจารย์มานพ อุปสโม" และ "พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ" มาร่วมค้นหาวิธีดับทุกข์ สัมผัสความสุขสงบง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา แล้วการเดินทางสู่นิพพานของคุณจะไม่มืดมนอีกต่อไป!

สารบัญ

ภาค 1 พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงนิพพานไว้ว่าอย่างไร
ภาค 2 นิพพานบนดิน นิพพานชิมลอง ตามรอยนิพพาน ตามคำพุทธทาสภิกขุ
ภาค 3 นิพพานร่วมสมัย
- 1. พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ : นิพพานเทียมเกิดขึ้นได้...ในชีวิตประจำวัน
- 2. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล : นิพพานชั่วขณะ ด้วยมรณสติ
- 3. พระอาจารย์มานพ อุปสโม : นิพพานโดยการใช้ทุกข์ดับทุกข์
- 4. พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : นิพพานแบบชาวบ้านคือการไม่ "นอกใจ" ตัวเอง

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161824150 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 146 x 184 x 11 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน