0
นิพพาน...ที่นี่...เดี๋ยวนี้
หนังสือที่ชาวพุทธทุกคนต้องอ่าน วิธีดับทุกข์ สัมผัสความสุขสงบง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่า "นิพพาน" มีจริง หรือเชื่อว่า "นิพพาน" มีจริง...แต่ไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้ในชาตินี้ นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน!
หนังสือที่จะไขทุกปริศนาเกี่ยวกับ "นิพพาน" โดย 5 พระผู้นำทางปัญญาแห่งยุคสมัย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก, พระอาจารย์มานพ อุปสโม และ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ มาร่วมค้นหาวิธีดับทุกข์ สัมผัสความสุขสงบง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา แล้วการเดินทางสู่นิพพานของคุณจะไม่มืดมนอีกต่อไป

สารบัญ

ภาค 1 พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงการนิพพานไว้ว่าอย่างไร
ภาค 2 นิพพานบนดิน นิพพานชิมลอง ตามรอยนิพพาน ตามคำพุทธทาสภิกขุ
ภาค 3 นิพพานร่วมสมัย
- พระอาจารย์ชาญชัย อธิปัญโญ : นิพพานเทียมเกิดขึ้นได้...ในชีวิตประจำวัน
- พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล : นิพพานชั่วขณะ ด้วยมรณสติ
- พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก : นิพพานน้อยๆในใจ
- พระอาจารย์มานพ อุปสโม : นิพพานโดยการใช้ทุกข์ดับทุกข์
- พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : นิพพานแบบชาวบ้านคือการ "ไม่นอกใจ" ตัวเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165190893 (ปกอ่อน) 198 หน้า
ขนาด: 140 x 183 x 12 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน