0
นิราศภูเขาทอง
สุนทรภู่ กวีเอกแห่งสยาม ได้รับการยกย่องจากองค์การ Unesco ให้เป็นกวีเอกของโลกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2526 แม้จะยังเป็นกวีเอกแห่งราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้เขียน สุนทรภู่
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิราศ ภูเขาทองเป็นบันทึกการเดินทางของสุนทรภู่ จากกรุงเทพฯ ไปนมัสการพระเจดีย์ภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยา ขณะนั้นท่านบวชเป็นพระภิกษุที่วัดราชบูรณะราชวรวิหาร หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 3 นอกจากจะบรรยายความจงรักภักดีและความอาลัยในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 2 แล้ว สุนทรภู่ยังได้ระบายความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนาที่ต้องตกอับไร้ญาติ ขาดมิตร จนต้องออกจากวัด เดินทางโดยเรือพายไปกับลูกศิษย์ สุนทรภู่ได้แต่งกลอนนิราศที่ใช้ภาษาเรียบง่าย แต่ไพเราะจับใจ พรรณนาความงามของธรรมชาติ ลักษณะภูมิประเทศ ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างการเดินทางตามลำดับ เมื่อไปถึงจุดหมายคือพระเจดีย์ภูเขาทองแล้ว ก็พรรณนาสภาพที่ทรุดโทรมของพระเจดีย์โดยละเอียด

คำนิยม
ขอแสดงความชื่นชมคุณเสาวนีย์ นิวาศะบุตร ที่ได้พากเพียรแปลนิราศเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและความสามารถของคนไทยจะเป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ สืบไปนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา- ประธานกรรมการ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผมหวังว่าหนังสือแปลชุดนี้จะมีส่วนสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจในวรรณคดีไทย รวมทั้งผู้อ่านที่เป็นที่เป็นชาวต่างชาติก็สามารถจะซาบซึ้งกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และความเป็นอยู่ของชาติไทยได้ดียิ่งขึ้น จนน่าจะกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือดีอีกชุดหนึ่งที่จะไม่สร้างความผิดหวังให้แก่ผู้อ่านเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล- คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและเลขาธิการโครงการจัดตั้งมูลนิธิสุนทรภู่
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164130814 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 142 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน