0
นิฮงโกะ โยโรชิคุ 4
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ตำราเล่มนี้เป็นตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น เล่มที่ 4 ในชุดหนังสือ นิฮงโกะ โยโรชิคุ ซึ่งมีทั้งหมด 6 เล่มโดยมีเนื้อหาต่อจาก นิฮงโกะ โยโรชิคุ 3 สามารถใช้เป็นตำราในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผู้สอนหรือใช้เป็นตำราศึกษาด้วยตนเอง ผู้ศึกษาตำราชุดนี้ตั้งแต่เล่มที่1-4 จะมีความรู้ด้านคำศัพท์ประมาณ 1,300 คำอักษรคันจิ 134 ตัวสำนวน114สำนวนและรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นประมาณ 160 รูปประโยค

สารบัญ

คำนำนายกสมาคม
วิธีการใช้ตำรา
แนะนำตัวละคร
บทที่ 1กริยารูป
บทที่ 2 กริยารูปพจนานุกรม
บทที่ 3 กริยารูป
บทที่ 4 กริยารูป
บทที่ 5 กริยารูป
บทที่ 6 อกรรมกริยา
บทที่ 7 กริยารูป
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต(ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.I.A.(ภาษา-วรรณคดีญี่ปุ่น)มหาวิทยาลัยTsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาญี่ปุ่น)เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท M.A.(ภาษาญี่ปุ่น)มหาวิทยาลัยTokai ประเทศญี่ปุ่น
ตำแหน่ง
อาจารย์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9748328988 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 2001
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน