0
นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น
เมื่อรากฐานของประชาธิปไตยคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น หลักการ แนวคิด นวัตกรรม ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะกับทุกคน เพราะท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น...
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เมื่อรากฐานของประชาธิปไตยคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางย่อมมีภารกิจไม่ต่างกัน ท้องถิ่นสามารถออกกฎเพื่อใช้ให้สอดคล้องกับตนเอง การบริหารจัดการและการสื่อสารของท้องถิ่นย่อมแหลมคมมากกว่า เพราะกระทบกับผู้คนโดยตรง มีผลย้อนกลับรวดเร็ว มากกว่านโยบายของรัฐบาลกลาง

    หนังสือ "นิเทศศาสตร์นวัตกรรมท้องถิ่น" เล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้นำ ผู้บริหาร และพลเมืองของท้องถิ่น ที่ต้องสร้างความรู้และวัฒนธรรมร่วมกัน ด้วยเรื่องต่าง ๆ อาทิ ภาวะผู้นำกับการสื่อสาร ผู้นำและการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การสื่อสารของผู้นำการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของสื่อ กับระบบเศรษฐกิจและการเมือง การสื่อด้วยหลักเศรษฐศาสตร์การเมือง ประเด็นวิจัยเรื่องสื่อกับเศรษฐกิจการเมือง การก่อตั้งเครือข่ายการสื่อสาร และการขยายความร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ บทบาทเครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายการสื่อสารกับนวัตกรรมท้องถิ่น การตลาดในการปกครองท้องถิ่น การสื่อสารแบบบูรณาการในการปกครองท้องถิ่น... ซึ่งหลักการ แนวคิด นวัตกรรม ที่ปรากฏนี้ เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไม่มีข้อยกเว้น

สารบัญ

บทที่ 1 ภาวะผู้นำกับการสื่อสาร
บทที่ 2 ผู้นำและการและการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
บทที่ 3 การสื่อสารของผู้นำการปกครองท้องถิ่น
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ของสื่อกับระบบเศรษฐกิจและการเมือง
บทที่ 5 การศึกษาสื่อด้วยหลักเศรษฐศาสตร์การเมือง
บทที่ 6 ประเด็นวิจัยเรื่องสื่อกับเศรษฐกิจการเมือง
บทที่ 7 การก่อตั้งเครือข่ายการสื่อสารและการขยายความร่วมมือ
บทที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
บทที่ 9 บทบาทของเครือข่ายการสื่อสาร
บทที่ 10 เครือข่ายการสื่อสารกับการสร้างนวัตกรรมในท้องถิ่น
บทที่ 11 การตลาดในการปกครองท้องถิ่น
บทที่ 12 การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168254257 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นาคร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน