0
นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี
วิวัฒนาการของนโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซีย ตั้งแต่ยุคภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีชูการ์โน จนถึงประธานาธิบดีโจโควี
หนังสือ294.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอแนวทางในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลแต่ละยุค เช่น การเรียกร้องอิสรภาพของประเทศจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตก เหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียเมื่อ พ.ศ.2540 การขยายอิทธิพลของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกาในภูมิภาค การแยกตัวของติมอร์ตะวันออก การสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม ในปัจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของ "ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด" หรือ "โจโกวี" มุ่งเน้นยกบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีโลก โดยเฉพาะบทบาทของอินโดนีเซียในน่านน้ำ ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียในยุคโจโกวีจึงมุ่งผลักดันนโยบาย ความเป็นศูนย์กลางทางทะเล โดยหวังให้อินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
บทที่ 3 ชูการ์โน และการเริ่มต้นของนโยบายต่างประเทศในอินโดนี่เซีย
บทที่ 4 ยุคระเบียบให้กับนโยบายต่างประเทศ
บทที่ 5 อินโดนีเซียในยุคปฏิรูป (Refoemasi)
บทที่ 6 รัฐบาลประธานาธิบดีซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน และบทบาทอินโดนีเซียในสังคมโลก
บทที่ 7 โจโกวี และ การทูตเชิงเศรษฐกิจ
บทที่ 8 นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียและทิศทางในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339922 (ปกอ่อน) 254 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน