0
น้องเก่งคัด กไก่ ABC 123 ลากเส้นระบายสี
ฝึกลากเส้น คัดเขียน ระบายสีในเล่มเดียวแบบ 5 in 1 เตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ด้วย ฝึกลากเส้นแบบต่าง ๆ ฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ ฝึกคัดอักษร A-Z ฝึกคัดตัวเลข 1-10 ฝึกระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามต้องการ
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดสุดน่ารักที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ด้วยการฝึกลากเส้นแบบต่างๆ ฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ ฝึกคัดอักษร A-Z ฝึกคัดตัวเลข 1-10 และฝึกระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามต้องการ เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างสติปัญญา (IQ) และสมาธิ (EQ)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858902401065 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 211 x 295 x 4 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน