0
น้ำท่วม ในมุมมองวิศวกรสิ่งแวดล้อม
อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ จัดว่าเป็นวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย เหตุการณ์ครั้งนี้มีเรื่องที่จดจำมากมายทั้งทางด้านดีและด้านร้าย...
หนังสือ76.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง40.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดทำบทความทางวิชาการและวิชาชีพที่เขียนขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อเป็นส่วนช่วยเหลือในการเตรียมตัว การเผชิญหน้า และการฟื้นฟูแก้ไขวิกฤติอุทกภัยอย่างมีสติและมีองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้มากขึ้น

สารบัญ

- วิธีการอยู่กับน้ำท่วมาของชาวบ้าน (ในเขตเมือง)
- ไม่สู้ (น้ำท่วม) แล้ว หนีดีกว่า
- สิ่งที่ควรเตรียมเมื่อจะอพยพหนีน้ำท่วม
- ใช้สุขาเคลื่อนที่อย่างไรให้ปลอดโรค
- แนวทางการออกแบบสุขาชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคระบาดในสภาวะน้ำท่วม
- ขั้นตอนในการผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค (น้ำใช้เท่านั้น) ด้วยตนเองในสภาวะน้ำท่วม
- แนะนำวิธีการทำน้ำสะอาดด้วยตนเอง ตามบ้านเรือน
- คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการทำน้ำใช้ด้วยตนเองและการฆ่าเชื้อโรคในสุขาชั่วคราว
- น้ำเน่าเสียในภาวะน้ำท่วมขัง
- มลพิษทางอากาศในสภาวะน้ำท่วม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167602011 (ปกอ่อน) 88 หน้า
ขนาด: 147 x 208 x 6 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เทคโนโลยี มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน