0
บงการอธิปไตย : การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม
อธิบายกระบวนการสร้างรัฐในเอเชียรวมทั้งรัฐไทยจากกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแทรกแซงจากภายนอกและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมหาอำนาจยุโรป
ผู้เขียน จา เอียน ชง
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กระบวนการสร้างรัฐสมัยใหม่เป็นหัวข้อสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานของ "จา เอียน ชง" อธิบายกระบวนการสร้างรัฐในเอเชียรวมทั้งรัฐไทยจากกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการแทรกแซงจากภายนอกและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมหาอำนาจยุโรป ในฐานะปัจจัยชี้ขาดในการสถาปนารูปแบบของรัฐแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมา ซึ่งก้าวข้ามคำอธิบายที่มุ่งเน้นเฉพาะแต่ปัจจัยภายในเท่านั้น

    "บงการอธิปไตย : การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม" เล่มนี้ จึงมีคุณูปการทั้งในระดับของกรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อค้นพบเชิงประจักษ์ในกรณีศึกษาของรัฐไทยสมัยใหม่ การก้าวข้ามไปให้พ้นพลวัตภายใน ย่อมช่วยทำให้เราเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลวัตเชิงอำนาจภายในกับภายนอก และภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสยามรัฐนาวาได้อย่างแจ่มชัดมากขึ้น หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยก่อให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในไทยไม่มากก็น้อย

สารบัญ

บทนำ "บงการอธิปไตย" อีกนึ่งบทสนทนาว่าด้วย "สยามอธิปไตย" ในทัศนะ "จา เอียน ชง" โดย "ศิวพล ชมภูพันธุ์"
บทที่ 1 การสร้างสถาบันทางการปกครอง : ทฤษฎีการก่อรูปของรัฐและความบังเอิญของรัฐอธิปไตยในบริเวณชายขอบของโลก
บทที่ 2 พลิกโฉมรัฐ : ระบบการแข่งขัน, ทัศนะของประเทศมหาอำนาจต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสในการแทรกแซง และรูปแบบองค์กรรัฐในระบบการปกครองชายขอบ
บทที่ 3 ข้อสังเกตเชิงวิธีวิทยา : สมมติฐาน ขอบเขต การศึกษา และการออกแบบวิจัย
บทที่ 4 สยามที่แตกต่าง ค.ศ. 1893-1952 : การแทรกแซงจากภายนอกและการโอนอ่อนในการก่อรูปของรัฐอธิปไตยสยาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215517 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน