0
บทละครนอก (ปกแข็ง)
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บทละครนอก" เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รวม 6 เรื่อง ซึ่งได้แก่ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย คาวี และสังข์ศิลป์ชัย ซึ่งจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก เนื่องในงานทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุครบ 60 ทัศ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อปี พ.ศ.2465 นับเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าให้สืบทอดคงอยู่เป็นมรดกทางวรรณกรรมของชาติสืบไป

สารบัญ

- สังข์ทอง
- ไชยเชษฐ์
- ไกรทอง
- มณีพิชัย
- คาวี
- สังข์ศิลป์ชัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167157290 (ปกแข็ง) 596 หน้า
ขนาด: 145 x 220 x 28 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นครสาส์น
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน