0
บทสร้างนิสัย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) (ปกแข็ง)
พระธรรมเทศนาเพื่อยุวชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "บทสร้างนิสัย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร)" เล่มนี้ ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) ซึ่งเป็นคณาจารย์เอกในทางเทศนา ได้เพียรรจนาขึ้นเพื่อแจกแจงให้เห็นความสำคัญและรายละเอียดแห่งนิสัยหลัก ๆ 20 ประการ อันจะช่วยสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมนุษย์ที่ดีมีศีลธรรม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อสังคม ต่อประเทศชาติพระศาสนา อนึ่ง การแสดงออกภายนอกในทางนิสัยที่ดีงามนั้น ย่อมต้องอาศัยคุณธรรมต่าง ๆ เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจ ที่จะช่วยให้สามารถสร้างนิสัยที่ดีไว้ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และด้วยความจริงใจ จึงต้องอาศัยหลักธรรม 4 ประการเป็นเครื่องช่วย ได้แก่ สัจจะ คือ ความตั้งใจจริงใจ, ทมะ การบังคับตัวเอง, ขันติ ความอดทน และจาคะ คือ การละนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายทิ้งเสีย

    เมื่อนิสัยที่แสดงออกดีงาม เกิดจากภาวะทางจิตใจที่เจริญงอกงามแล้ว ย่อมนำให้ทำ พูด คิด โดยสุจริต และการทำ พูด คิด โดยสุจริต จะนำให้คนมีลักษณะนิสัยที่ดี เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องกันไป ก็จะประสบความสุขความเจริญ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และข้อคิดอันหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. นิสัย..เป็นผู้ดี
2. นิสัย...เป็นระเบียบ
3. นิสัย...เคารพ
4. นิสัย...สุภาพ
5. นิสัย...แบบอย่าง
6. นิสัย...นับถือคนอื่น
7. นิสัย...สำรวมปาก
8. นิสัย...ยิ้ม
9. นิสัย...ซื่อสัตย์
10. นิสัย...สุจริต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309887 (ปกแข็ง) 502 หน้า
ขนาด: 153 x 218 x 34 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน