0
บทสวดมนต์ประจำบ้าน
เล่มเดียวจบครบทุกพิธีกรรม พร้อมคำแปลเพื่อเสริมความเข้าใจและปัญญา
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสวดมนต์มีคุณประโยชน์ ช่วยให้จิตใจสงบ เกิดสมาธิ ซึ่งประโยชน์ข้อนี้เองเป็นบาทฐานสำคัญที่ช่วยให้การประพฤติธรรมในระดับที่สูงขึ้นเป็นไปได้ด้วยดี หรือแม้แต่คาถาต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ หากผู้สวดสวดด้วยจิตตั้งมั่น มั่นใจในคุณธรรมความดีของตนที่สั่งสมมา เหตุปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลให้เรื่องต่าง ๆ ที่ปรารถนามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นได้

    "บทสวดมนต์ประจำบ้าน" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทสวดมนต์สำคัญในทุกเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็น บทสวดมนต์ประจำวัน บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น บทสวดมนต์ประจำวันเกิด บทสวดมนต์แผ่เมตตา คาถาในวันสำคัญ คาถาถวายของต่าง ๆ คาถาหมวดเมตตา ความรัก และสิริมงคล คาถาหมวดป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ คาถาหมวดโชคลาภ ชีวิตประจำวัน และทั่วไป เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกเหตุการณ์ งานพิธีกรรม ใช้ได้จริงในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงมีหนังสือเล่มนี้ คุณก็เหมือนมีคู่มือสำคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง...

สารบัญ

- บทชุมนุมเทวดา
- บทสวดมนต์ประจำวัน
- บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
- บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
- บทสวดมนต์ประจำวันเกิด
- บทสวดมนต์แผ่เมตตา
- คาถาในวันสำคัญ
- คาถาถวายของต่าง ๆ
- คาถาหมวดเมตตา ความรัก และสิริมงคล
- คาถาหมวดป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ
- คาถาหมวดโชคลาภ ชีวิตประจำวัน และทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161832735 (ปกอ่อน) 237 หน้า
ขนาด: 167 x 230 x 15 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน