0
ลด 15%
บทสวดมนต์ ฉบับสมบูรณ์
รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่าง ๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น 30 หมวด กว่า 600 บทสวด เหมาะสำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ผู้เขียน เด่น ทัพซ้าย
หนังสือ84.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมบทสวดมนต์ คาถา บทสวดในศาสนพิธีต่างๆ และบทสวดทั่วไป แบ่งเป็น 30 หมวด กว่า 600 บทสวด ไม่ว่าจะเป็น ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์ ศาสนพิธีสำหรับฆารวาส รวมคาถาศักดิ์สิทธิ์ บทสวดในวันสำคัญต่างๆ และอีกมากมาย เรียกได้ว่าครบถ้วนทุกเหตุการณ์ งานพิธีกรรม ใช้ได้จริงในทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงมีหนังสือเล่มนี้ คุณก็เหมือนมีคู่มือสำคัญทางพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง

สารบัญ

หมวดที่ 1 ทำวัตรเช้า
หมวดที่ 2 ทำวัตรเย็น
หมวดที่ 3 บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเช้า
หมวดที่ 4 บทสวดมนต์ที่นิยมสวดท้ายทำวัตรเย็น
หมวดที่ 5 บทสวดสรภัญญะ
หมวดที่ 6 พระปริตร
หมวดที่ 7 พิธีสวดถวายพรพระ
หมวดที่ 8 พระสูตร
หมวดที่ 9 การบรรพชาอุปสมบท
หมวดที่ 10 ศาสนพิธีสำหรับพระสงฆ์
ฯลฯ

คำนิยม
การสวดมนต์หรือสาธยายมนต์ในพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์เพื่อเรียนมนต์ เพราะในเนื้อหาของมนต์มีความสำคัญซึ่งเป็นหลักธรรมเป็นองคาพยพของพระธรรมที่มาจากการตรัสรู้ และมีความหมายสูงสุดในฐานะเป็นสัจธรรม เราจึงต้องเข้าใจสิ่งที่เราสวดด้วย การสวดมนต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ธรรมะและฝึกตนผ่านบทสวด คนสวดมนต์เป็นประจำจะมีสมาธิและจิตใจดีกว่าคนที่ไม่เคยสวดหรือละเลยการสวดมนต์ไหว้พระ ด้วยเหตุนี้การที่ คุณเด่น ทัพซ้าย ได้รวบรวมหนังสือสวดมนต์จึงได้ชื่อว่าเป็นการส่งเสริมกุศลกิจของพุทธบริษัทเป็นอย่างดี ขออนุโมทนาในกุศลฉันทะของคุณเด่นที่ได้จัดทำหนังสืออันทรงคุณค่านี้พระศรีวชิราลังการ (จำลอง กตธมฺโม)- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164302013 (ปกอ่อน) 792 หน้า
ขนาด: 120 x 170 x 31 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน