0
บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของนอร์เบิร์ต เอโลอัส
เสนอองค์ความรู้ใหม่ให้แก่แวดวงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทย
ผู้เขียน ชาญ พนารัตน์
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของนอร์เบิร์ต เอโลอัส" เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านได้เห็นพัฒนาการและแนวความคิดหลักของเอไลอัสส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื่องกระบวนการสู่ความศิวิไลซ์ ตัวแบบในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ อัตลักษณ์ตัวแบบในการศึกษาพัฒนาการรัฐ ตั้งแต่ยุคจารีตถึงรัฐรวมศูนย์อำนาจทางการเงินและความรุนแรง และตัวแบบในการศึกษากีฬา มุมมองต่อระเบียบวิธีวิจัยและมุมมองทางญาณวิทยา ตลอดจนกล่าวถึงข้อจำกัดและข้อวิจารณ์ต่อความคิดของเอไลอัลไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ให้ความเข้าใจต่อตัวแบบทางทฤษฎีสำหรับการนำไปใช้ทำวิจัยทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

สารบัญ

1. เอไลอัส เป็นใคร?
2. ชีวประวัติและพัฒนาการทางความคิดของเอไลอัส
3. แนวคิดเรื่องกระบวนการสู่ความศิวิไลซ์และพัฒนาการรัฐ
4. กีฬากับการใช้เวลาว่าง ความตื่นเต้นและการควบคุม
5. มนุษย์ในเครือข่ายความสัมพันธ์
6. พลวัตของกลุ่มทางสังคม
7. มุมมองทางญาณวิทยาและวิธีวิทยาในการวิจัยด้วยตัวแบบของเอไลอัส
8. ข้อวิจารณ์ต่อการศึกษาของเอไลอัส
9. สะท้อนชีวิตและความคิดของเอไลอัส

คำนิยม
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกที่นำพาผู้อ่านและผู้ที่ให้ความสนใจในแวดวงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทย ไปสู่งานเขียนของเอไลอัสและสังคมวิทยาประวัติศาสตร์ ท้ายที่สุดแล้วหนังสือ บนทางสู่อารยะ : สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะ ของนอร์เบิร์ต เอไลอัส ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Illuminations Editions ของอาจารย์ ดร. ชาญ พนารัตน์ น่าจะเป็นตัวแทนของคู่มือในการอ่านงานของเอไลอัสในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ในระดับที่สตีเฟ่น เม็นเนว (Stephen Mennell) อีริค ดันนิ่ง (Eric Dunning) และเด็นนิส สมิธ (Dennis Smith) เคยทำเอาไว้ในตลาดหนังสือคู่มือการอ่านงานวิชาการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Companions) ในตลาดหนังสือภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติผศ.ดร. กีรติ ชื่นพิทยาธร- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215463 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 142 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน