0
บรรลุฌาณ...ด้วยการนอน
ทุกคนสามารถเข้าถึงจุดพลังอำนาจได้...ถ้าชาวไทยได้ฝึกสมาธิ จนบรรลุถึงระดับจุดพลังอำนาจแม้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ประเทศไทยเราจะเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่
ผู้เขียน ทพ. สม สุจีรา
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การฝึกสมาธิมีหลายวิธี และต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการบรรลุฌานในแต่ละขั้น จนถึงฌานสี่ ซึ่งเป็นทางแยกที่สำคัญว่าจะเลือกไปสายวิปัสสนา อภิญญา หรือ ฌานแปด...สำหรับ "บรรลุฌาณ...ด้วยการนอน" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่อธิบายวิธีฝึกสมาธิตามแนว "หลวงพ่อวิริยังค์" ซึ่งเป็นที่สนใจสำหรับพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และจิตวิทยา ซึ่งไม่เคยมีหนังสือเล่มใดทำมาก่อน

    ถ้าชาวไทยได้ฝึกสมาธิ จนบรรลุถึงระดับจุดพลังอำนาจแม้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ประเทศไทยเราจะเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ และสำหรับคนที่ไม่ถึงจุดนี้ อย่างน้อยก็บรรลุฌานในระดับใดระดับหนึ่ง ทำให้เกิดปีติ เกิดความสุข ความสงบ เกิดเมตตา กรุณา สภาพสังคมของประเทศเราก็จะไม่ต่างจากยุคพระศรีอาริย์ จิตใจคนไทยโดยเนื้อแท้แล้ว เป็นคนใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เมตตากรุณา เพียงแต่มีอารมณ์ กิเลส ตัณหา มาเกาะห่อหุ้มจิตอยู่ การใช้พลังสมาธิมากะเทาะอารมณ์ออก ทำให้จิตเดิมแท้แสดงผลออกมา...

สารบัญ

บทที่ 1 สมาธิ
บทที่ 2 ฌาน
บทที่ 3 การนอน
บทที่ 4 จิตเหนือสำนึก
บทที่ 5 จิตใต้สำนึก
บทที่ 6 ฌาณ
บทที่ 7 กลเม็ดเคล็ดลับ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164977297 (ปกอ่อน) 180 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สม สุจีรา
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน