0
บริบทด้วยภาษาจีน-ไทย เล่ม 1 (Audio)
เนื้อหาทั้ง 26 บทในสองเล่มนี้ ครอบคลุมทั้งการกิน การพักอาศัย พบแพทย์และการถามทาง การแนะนำาตัวเอง และการหางาน การนัด หมายและการสื่อสาร ดินฟ้าอากาศและเวลา เทคโนโลยีการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ผู้เขียน ธัญชนก เล่ง
e-books(PDF) ?300.00 บาท
audiobooks329.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักสูตร “บริบทจีน-ไทย” ชุดนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่จะอบรมภาษาจีนให้กับพนักงาน จึงเน้นการสนทนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการสื่อสารในสถานการณ์ทำงานที่บริษัทเป็นหลัก ตำราชุดนี้มีสองเล่มรวม 26 บท เนื้อหาทั้งหมดได้เพิ่มเครื่องหมายการออกเสียง (พินยิน) และมีคำอธิบายเป็นภาษาไทย รูปแบบการจัดทำบทเรียนสนทนาเป็นหลากหลายประเภท อีกทั้งได้พยายามสมมติตัวละครในบทเรียนเป็นพนักงานธนาคารหรือบริษัทเองเพื่อความสมจริง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งคล้ายคลึงกับตัวผู้เรียนเอง ตำราชุดนี้ในแต่ละบทเรียนมีศัพท์ใหม่ประมาณ 30 คำ ซึ่งในตำราเรียนทั้งชุดนี้มีคำศัพท์รวมกันเกือบทั้งสิ้น 1,000 คำ ผู้แต่งได้ทำแบบฝึกเขียน อักษรจีนต่างหากสำหรับคำศัพท์ใหม่ทุกตัวในหลักสูตรชุดนี้ให้ผู้เรียนสามารถฝึกเขียนเองได้ นอกจากนี้แล้ว ผู้แต่งได้เพิ่มเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจำนวนมากในหมวดคำศัพท์เสริม มีเครื่องหมายการออกเสียงกำกับพร้อมทั้งคำอธิบายด้วยภาษาไทยไว้ด้วย เพื่อสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นว่าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อศึกษาตำราชุดนี้ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาทั้ง 26 บทนี้ครอบคลุมทั้งการกิน การพักอาศัย พบแพทย์และการถามทาง การแนะนำตัวเอง และการหางาน การนัดหมายและการสื่อสาร ดินฟ้าอากาศและเวลา เทคโนโลยีการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นอกจากเหมาะสมกับผู้เรียนต่างสาขาต่างอาชีพซึ่งเป็นชาวไทยที่สนใจในการเรียนรู้สนทนาภาษาจีนโดยรวมแล้ว คงยังเหมาะสมกับผู้มีความประสงค์ติดต่อค้าขายกับชาวไทย หรือไม่ก็ผู้ซึ่งมีความประสงค์ที่ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยโดยที่มีพื้นหลังที่ได้รับการศึกษาภาษาจีนมาก่อน นอกจากนี้แล้ว ตำราชุดนี้ในแต่ละบทล้วนได้ตระเตรียมเนื้อหาบทเรียนไว้เป็น E-Book สองรูปแบบ คือไฟล์ Audio ซึ่งมีเสียงอ่านเปรียบเทียบทั้งจีนและไทยที่กำกับไว้ด้วยอย่างชัดเจน

สารบัญ

ตอนที่ 1 การแนะนำสมาชิกในบ้าน ญาติๆ
ตอนที่ 2 การแนะนำตัวและมารยาท
ตอนที่ 3 แนะนำบริษัท
ตอนที่ 4 กู้เงินซื้อบ้านใหม่
ตอนที่ 5 วันและเวลา
ตอนที่ 6 การลากเส้น ลำดับขีด หมวดนำ
ตอนที่ 7 สภาพอากาศ
ตอนที่ 8 สั่งอาหาร
ตอนที่ 9 ถามทาง
ตอนที่ 10 การเช่าห้อง
ตอนที่ 11 งานอดิเรก
ตอนที่ 12 ผมไม่สบายนิดหน่อย
ตอนที่ 13 ไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ทางเรายังได้ลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และใช้เวลาห้าเดือนในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยวิดีโอและเสียงอ่านสองภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังในการเดินทางไปกลับที่ทำงาน
หากสถาบันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสนใจจะซื้อหนังสือเรียนพร้อมไฟล์ Video & MP 3 นี้เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้เขียน อาจารย์ธัญชนก เล่ง (Liling) โดยผ่านช่องทางด้านล่าง
Website: www.thaiccschool.com / E-mail : thaiccschool@gmail.com / Wechat หรือ Line : Thaiccschool

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786165822596 0Bytes (Audio) 0 บท
ประเภท: Audiobook
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน