0
บริบทด้วยภาษาจีน-ไทย เล่ม 2 (Audio)
เนื้อหาทั้ง 26 บทในสองเล่มนี้ ครอบคลุมทั้งการกิน การพักอาศัย พบแพทย์และการถามทาง การแนะนำาตัวเอง และการหางาน การนัด หมายและการสื่อสาร ดินฟ้าอากาศและเวลา เทคโนโลยีการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ผู้เขียน ธัญชนก เล่ง
e-books(PDF) ?300.00 บาท
audiobooks329.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หลักสูตร “บริบทจีน-ไทย” ชุดนี้ถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรที่จะอบรมภาษาจีนให้กับพนักงาน จึงเน้นการสนทนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการสื่อสารในสถานการณ์ทำงานที่บริษัทเป็นหลัก ตำราชุดนี้มีสองเล่มรวม 26 บท เนื้อหาทั้งหมดได้เพิ่มเครื่องหมายการออกเสียง (พินยิน) และมีคำอธิบายเป็นภาษาไทย รูปแบบการจัดทำบทเรียนสนทนาเป็นหลากหลายประเภท อีกทั้งได้พยายามสมมติตัวละครในบทเรียนเป็นพนักงานธนาคารหรือบริษัทเองเพื่อความสมจริง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานจริง ซึ่งคล้ายคลึงกับตัวผู้เรียนเอง ตำราชุดนี้ในแต่ละบทเรียนมีศัพท์ใหม่ประมาณ 30 คำ ซึ่งในตำราเรียนทั้งชุดนี้มีคำศัพท์รวมกันเกือบทั้งสิ้น 1,000 คำ ผู้แต่งได้ทำแบบฝึกเขียน อักษรจีนต่างหากสำหรับคำศัพท์ใหม่ทุกตัวในหลักสูตรชุดนี้ให้ผู้เรียนสามารถฝึกเขียนเองได้ นอกจากนี้แล้ว ผู้แต่งได้เพิ่มเติมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนจำนวนมากในหมวดคำศัพท์เสริม มีเครื่องหมายการออกเสียงกำกับพร้อมทั้งคำอธิบายด้วยภาษาไทยไว้ด้วย เพื่อสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นว่าได้รับความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อศึกษาตำราชุดนี้ได้ด้วยตนเอง เนื้อหาทั้ง 26 บทนี้ครอบคลุมทั้งการกิน การพักอาศัย พบแพทย์และการถามทาง การแนะนำตัวเอง และการหางาน การนัดหมายและการสื่อสาร ดินฟ้าอากาศและเวลา เทคโนโลยีการสื่อสาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ นอกจากเหมาะสมกับผู้เรียนต่างสาขาต่างอาชีพซึ่งเป็นชาวไทยที่สนใจในการเรียนรู้สนทนาภาษาจีนโดยรวมแล้ว คงยังเหมาะสมกับผู้มีความประสงค์ติดต่อค้าขายกับชาวไทย หรือไม่ก็ผู้ซึ่งมีความประสงค์ที่ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศไทยโดยที่มีพื้นหลังที่ได้รับการศึกษาภาษาจีนมาก่อน นอกจากนี้แล้ว ตำราชุดนี้ในแต่ละบทล้วนได้ตระเตรียมเนื้อหาบทเรียนไว้เป็น E-Book สองรูปแบบ คือไฟล์ Audio ซึ่งมีเสียงอ่านเปรียบเทียบทั้งจีนและไทยที่กำกับไว้ด้วยอย่างชัดเจน

สารบัญ

ตอนที่ 14 การซื้อของ
ตอนที่ 15 รูดบัตรซื้อของ
ตอนที่ 16 แลกเงิน
ตอนที่ 17 จัดการเรื่องบัญชีธนาคาร
ตอนที่ 18 อีเมลล์
ตอนที่ 19 ยุคคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 20 อีคอมเมิร์ซ
ตอนที่ 21 สมัครงาน
ตอนที่ 22 เครื่องใช้สำนักงาน
ตอนที่ 23 พูดโทรศัพท์
ตอนที่ 24 นัดหมายล่วงหน้า
ตอนที่ 25 การนัดพบ
ตอนที่ 26 การเจรจา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้เรียนรู้ภาษาจีนด้านการแพทย์อย่างรวดเร็ว ทางเรายังได้ลงทุนจ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และใช้เวลาห้าเดือนในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยวิดีโอและเสียงอ่านสองภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังในการเดินทางไปกลับที่ทำงาน
หากสถาบันหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสนใจจะซื้อหนังสือเรียนพร้อมไฟล์ Video & MP 3 นี้เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับโรงพยาบาล สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับผู้เขียน อาจารย์ธัญชนก เล่ง (Liling) โดยผ่านช่องทางด้านล่าง
Website: www.thaiccschool.com / E-mail : thaiccschool@gmail.com / Wechat หรือ Line : Thaiccschool

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786165822602 0Bytes (Audio) 0 บท
ประเภท: Audiobook
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน