0
บริษัท พระพุทธเจ้า ไม่จำกัดความสุขและความร่ำรวย
พุทธบริหาร ที่จะสร้างองค์กรแห่งความสุข ความสำเร็จที่ยั่งยืนและยิ่งใหญ่ตลอดกาล...
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวทางสู่ความร่ำรวย และมั่งคั่งยั่งยืน ที่มาจากพระพุทธเจ้า สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ไม่มีกาลเวลา ทำเมื่อใดได้ผลเมื่อนั้น ใช้หลักของ "สังคหวัตถุ 4" คือการสงเคราะห์อย่างยั่งยืน "พุทธบริหาร" นำออกมาใช้เมื่อใด สุขและสำเร็จเมื่อนั้นทันที "สมาธิ" สำคัญมากในงานทุกเรื่อง ยิ่งมีมาก ยิ่งประสบความสำเร็จมาก..

สารบัญ

- บริษัทของพระพุทธเจ้า ไม่จำกัดความสุข และความร่ำรวย
- ผลิตให้มาก ใช้ให้น้อย เหลือให้แบ่งปัน สร้าง "บาธรูมดีไซน์" ให้เป็นองค์แห่งความสุข
- รวยหมื่นล้าน เพราะธรรมจัดสรร
- บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยจิตวิญญาณแห่งพุทธ
- หลักการบริหารงานด้วยบุญนิยม
- การแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนของนักทำงาน (ลูกน้อง)
- การบริหารงานส่วนสัมพันธ์
- การบริหารงานส่วนองค์การ
- อุปสรรคในงานบริหารต่าง ๆ คือ "การทดลองของมารที่จะขวางทางบุญ" เท่านั้น
- "ธรรมะจัดสรร"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162925177 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 133 x 224 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์GOODLIFE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน