0
บริหารคนเชิงพุทธ : Let Buddhism Leads People
เพราะความสำเร็จของงานไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียว เพราะคน ๆ เดียวไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ ดังนั้นการทำงานเป็นทีมจึงต้องมีเครื่องมือที่จะพาคุณไปถึงจุดหมายที่เรียกกันว่า "ความสำเร็จ"
หนังสือ246.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนหนึ่งคนเปรียบเสมือนสำนัก 1 สำนัก เพราะคนเป็นได้ทั้งที่พักทางกาย ทางวาจา ทางใจให้เพื่อนมนุษย์พักพิงด้วยความร่มเย็น สำนัก คือ สำนึก สำนักต้องบริหารจัดการตนอย่างละเอียด ชาญฉลาดด้วยสติปัญญา การบริหารจัดการคนเชิงพุทธ ผู้บริหารเป็นผู้มีธรรมะ องค์กรจะชนะด้วยธรรมตั้งแต่เริ่มงาน หนังสือเล่มนี้เป็นวิทยาการและวิชาชีวิตให้ผู้บริหารเป็นนักบริหารมืออาชีพด้วยหลักพุทธ

สารบัญ

บทที่ 1 พุทธวิธีบริหาร
บทที่ 2 การสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร
บทที่ 3 ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ
บทที่ 4 ปัจจัยที่เสริมความสำเร็จของทีมงาน
บทที่ 5 ทฤษฎีธรรมชาติของน้ำ
บทที่ 6 หัวใจการสร้างพื้นฐานคนสู่ความสำเร็จง่าย
บทที่ 7 ความสำเร็จที่ยั่งยืน

คำนิยม
เป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งในโลกบรรณภิภพ เหมาะสำหรับนักบริหารคน นักบริหารงาน นักบริหารเวลาสมเด็จพระพุฒาจารย์, วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
"บริหารคนเชิงพุทธ" ได้นำองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรมาพัฒนาต่อยอด เป็นแนวทางในการบริหารตน บริหารคนและบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ"พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.รองอธิการฝ่ายบริหาร มจร, รองเจ้าคณะภาค 15, ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิต- "ขอบคุณแทนสังคมที่ผู้เขียนได้นำสิ่งดีมีคุณค่ามหาศาล เป็นหนังสือดีที่มีชีวิตเล่มนี้"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169385516 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน