0
บริโภคพอเพียง
เพียงพฤติกรรมเล็กๆ จากการบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกได้เช่นกัน
ผู้เขียน Isabelle Nicolazzi
ผู้แปล กานดา วิถี
หนังสือ80.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บริโภคเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อบริโภค เป็นถ้อยคำที่ทุกคนคุ้ยเคยกันดี ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่สินค้าและบริการให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้อย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อตอนสนองความต้องการของมนุษย์เรา แต่คงไม่มีใครคาดคิดว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆ จากการบริโภคในชีวิตประจำวันของเรา ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกได้เช่นกัน ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะหันมาร่วมกันดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโลกให้มากขึ้น ซึ่งเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการคิดก่อนซื้อ ดูก่อนใช้ และบริโภคเท่าที่จำเป็น ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมดีๆ เพื่อให้เป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

- บริโภคดี...บริโภคให้น้อยลง
- ชีวิตที่ต้องกินต้องใช้
- ชีวิตกับการใช้จ่าย
- สังคมการบริโภค
- หลักในการเลือกสินค้า
- โลกที่ต้องแบ่งปัน
- ทรัพยากร...ใช้อย่างคุ้มค่า
- โลกกับมลภาวะ
- ปัญหาความไม่เท่าเทียม
- อิทธิพลของโฆษณา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162121142 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 188 x 228 x 2 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Dream Publishing
ชื่อเรื่องต้นฉบับLa Consommation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน