0
บัญญัติศัพท์-ศัพท์บัญญัติ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย และการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ด้านนี้อย่างเป็นทางการ
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "บัญญัติศัพท์ – ศัพท์บัญญัติ" เล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย และการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ด้านนี้อย่างเป็นทางการ เนื้อหาภายในเล่มได้กล่าวถึงประวัติการยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย และประวัติการจัดตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย อธิบายรายละเอียดของการบัญญัติศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้ตัวอย่างศัพท์บัญญัติแบบต่างๆ รวม 3 แบบ ไม่ว่าจะเป็น ศัพท์บัญญัติที่เป็นคำไทยแท้ ศัพท์บัญญัติที่ใช้คำจากภาษาบาลี-สันสกฤต และศัพท์บัญญัติที่เป็นคำทับศัพท์ นอกจากนี้ ยังมีบทที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของศัพท์บัญญัติตามกาลเวลา และได้แนะนำวิธีนำศัพท์บัญญัติไปใช้ในงานเขียนทางวิชาการ พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบัญญัติศัพท์ไว้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติของการยืมคำและการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษ
บทที่ 2 สถาบันบัญญัติศัพท์และหลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์
บทที่ 3 คำยืมและศัพท์บัญยัติที่เป็นคำไทยแท้
บทที่ 4 คำยืมและศัพท์บัญญัติที่เป็นคำจากภาษาบาลี-สันสกฤต
บทที่ 5 คำยืมและศัพท์บัญญัติที่เป็นคำทับศัพท์
บทที่ 6 ศัพท์บัญญัติจากแหล่งบัญญัติศัพท์แหล่งต่างๆ
บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของคำยืมและศัพท์บัญญัติ
บทที่ 8 ข้อสังเกตเกี่ยวกับสัพท์บัญยัติของราชบัญฑิตยสถาน
บทที่ 9 การใช้ศัพท์บัญยัติในงานเขียนทางวิชาการ
บทที่ 10 คำแนะนำในการสร้างศัพท์วิชาการภาษาไทยขึ้นใช้เอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333487 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน