0
บัญญัติ 10 ประการฮวงจุ้ยร้านค้า (พ.9) (PDF)
คู่มือการเลือกทำเลที่ตั้ง และการจัดแต่งร้านค้า เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
หนังสือ118.75 บาท
e-books(PDF) ?99.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นี่คือหนังสือที่จะบอกถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ไม่ควรมองข้ามในการทำให้ร้านค้าประสบความสำเร็จและเจริญยิ่งขึ้น หากคุณคิดจะค้าขาย จะเลือกทำเลอย่างไร? หันหน้าในตำแหน่งทิศทางไหน? ป้ายร้านควรจัดวางอย่างไร? กิจการนั้นจึงจะประสบความสำเร็จ? หากคุณมีร้านค้าอยู่แล้ว จะปรับปรุงร้านอยางไรให้ร้านของคุณซื้อง่ายขายคล่องยิ่งขึ้น ทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ "บัญญัติ 10 ประการของฮวงจุ้ยร้านค้า" เล่มนี้ มีคำตอบให้กับคุณ

สารบัญ

บัญญัติข้อที่ 1 : ทำเลโดดเด่น...ไร้สิ่งขวางกั้น
บัญญัติข้อที่ 2 : ทิศ ธาตุ อาคาร...สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
บัญญัติข้อที่ 3 : หลีกหนี...ลักษณะพิฆาต
บัญญัติข้อที่ 4 : ประตูทางเข้า...เปิดรับโชคลาภ
บัญญัติข้อที่ 5 : ป้าย ชื่อ สัญลักษณ์...ล้วนเป็นมงคล
บัญญัติข้อที่ 6 : จัดวางภายในสอดคล้อง...เสือขาว-มังกรเขียว
บัญญัติข้อที่ 7 : โต๊ะเก็บเงิน...มิดชิด เงินไม่รั่ว
บัญญัติข้อที่ 8 : สิ่งศักดิ์สิทธิ์...จัดวางถูกที่ไม่มีปัญหา
บัญญัติข้อที่ 9 : ดวงเหมาะสมกับงาน...มีแต่รุ่งกับรุ่ง
บัญญัติข้อที่ 10 : คุณธรรม...นำความรุ่งเรือง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011012 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน