0
บัตรคำ หัดอ่านหัดเขียน ก เอ๋ย ก ไก่
สามารถนำไปใช้สอนเด็กๆ หัดอ่าน เขียน โดยชี้ชวนให้เด็กดูภาพและพยัญชนะ พร้อมกับฝึกอ่านออกเสียง และใช้นิ้วมือลากเส้นตามรอยประ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กจดจำทิศทางการเขียนพยัญชนะและสามารถเขียนตัวอักษรได้เร็ว
ราคาพิเศษ150.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "บัตรคำ หัดอ่านหัดเขียน ก เอ๋ย ก ไก่" ชุดนี้ มีจำนวน 50 ใบ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป คุณครูและผู้ปกครองสามารถนำไปใช้สอนเด็กๆ หัดอ่านและเขียน โดยชี้ชวนให้เด็กดูภาพและพยัญชนะ พร้อมกับฝึกอ่านออกเสียง และใช้นิ้วมือลากเส้นตามรอยประ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เด็กจดจำทิศทางการเขียนพยัญชนะและสามารถเขียนตัวอักษรได้เร็วขึ้น นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สระและคำที่ควรรู้จักของแต่ละพยัญชนะผ่านรูปภาพน่ารัก สีสันสวยงาม ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กให้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 7275563291353
ขนาด: 107 x 156 x 24 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน