0
บัตรช่วยจำ คำกริยาภาษาญี่ปุ่น จำง่าย ใช้สนุก
รวบรวมคำกริยาภาษาญี่ปุ่นไว้กว่า 260 คำ พร้อมความหมาย คันจิ กลุ่มคำกริยา ตัวอย่างคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยานั้นๆ คำช่วย และคำแปลตัวอย่างคำ
ราคาพิเศษ349.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "บัตรช่วยจำ คำกริยาภาษาญี่ปุ่น จำง่าย ใช้สนุก" เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน ในกล่องประกอบด้วยบัตรภาพช่วยจำ 169 แผ่น (พร้อมห่วงเหล็ก) รวบรวมคำกริยาภาษาญี่ปุ่นไว้กว่า 260 คำ พร้อมความหมาย คันจิ กลุ่มคำกริยา ตัวอย่างคำที่ใช้ร่วมกับคำกริยานั้น ๆ คำช่วย และคำแปลตัวอย่างคำ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 บทใหญ่ คือ บทที่ 1 คำกริยาเรียงตามลำดับอักษรญี่ปุ่น และ บทที่ 2 คำกริยาเรียงตามหมวด ทั้งหมด 7 หมวด แนะนำคำนามที่ใช้ร่วมกับคำกริยาหมวดนั้น ๆ เรียนรู้ความหมายของคำกริยาแต่ละคำ และจะได้สังเกตการใช้คำช่วยของคำกริยานั้น ๆ ไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลด "แบบฝึกหัดทบทวน" กว่า 15 แบบฝึกหัดได้ฟรีภายในบัตร

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744438140
ขนาด: 150 x 80 x 50 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน