0
บัตรประสม คำไทย สร้างอัจฉริยะ
เรียนสนุก เล่นเพลิน เสริมทักษะ เก่งภาษา
ราคาพิเศษ250.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "บัตรประสม คำไทย สร้างอัจฉริยะ" ครบทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน และตัวเลขไทย เป็นการปูพื้นฐานการประสมคำภาษาไทย เพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาไทย รู้จักเลขไทยและฝึกนับเลข กระตุ้นพัฒนาการสมอง ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี และผู้ปกครอง หรือครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการสอนภาษาไทยพื้นฐาน

    บัตรคำชุดนี้มี 224 ใน ประกอบด้วย
- พยัญชนะ ก ถึง ฮ จำนวน 88 ใบ (2 ชุด)
- สระ 73 ใบ
- วรรณยุกต์ 2 ชุด 10 ใบ
- เครื่องหมายวรรคตอน 9 ใบ
- มาตราตัวสะกด 9 ใบ
- ตัวเลขไทย 3 ชุด 30 ใบ
- บัตรพิเศษ 5 ใบ

    คำแนะนำ
- วิธีการเล่นเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครูสามารถสร้างสรรค์กฎกติกาการเล่นและวิธีเล่นใหม่ๆ ได้ไม่จำกัด

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 8858720702450
ขนาด: 95 x 160 x 62 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน