0
บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N2
ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จำนวน 146 รูปประโยค ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วยโครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม และรูปประโยค
ราคาพิเศษ275.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N2" สื่อเสริมการเรียนการสอน เนื้อหาประกอบด้วย ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จำนวน 146 รูปประโยค ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับรูปประโยคนั้น ๆ รูปประโยคทั้ง 146 รูปร้อยเรียงเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการทำงานพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถหยิบมาทบทวนหรือเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744438102
ขนาด: 95 x 55 x 50 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน