0
บันทึกการแสดงสด Money Coach on Stage 5 ได้เวลาอยู่ดีกินดี..ซะที
ก้าวสู่ปีที่ 5 ของการเดินทาง "มันนีโค้ช ออน สเตท" มารู้จักนโยบายรัฐ นโยบายพรรค นโยบายเรา ถึงเวลา กินดี อยู่ดีซะที!! เลิกจน เลิกทน ลดเหลื่อมล้ำ และนำพาชาติรุ่งเรือง
ราคาพิเศษ300.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    ก้าวสู่ปีที่ 5 ของการเดินทาง มันนีโค้ช ออน สเตท มารู้จักนโยบายรัฐ นโยบายพรรค นโยบายเรา... ถึงเวลา กินดี อยู่ดีซะที!! เลิกจน เลิกทน ลดเหลื่อมล้ำ และนำพาชาติรุ่งเรือง ผลร้ายความไม่รู้ทางการเงิน การเงินเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน งบดุลขาดปัญหาระดับชาติ การออมของเรา การออมของรัฐ นโยบายรัฐ นโยบายเรา วิถีกินดี อยู่ดี แบบเข้มข้น เจาะลึก พบได้ในมันนีโค้ช ออน สเตทครั้งนี้

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5527300000325
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน