0
บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ
พ่อไม่ต้องการอนุสาวรีย์ใด ๆ ที่เป็นวัตถุ แต่ปรารถนาให้หนังสือดังกล่าวเป็นอนุสาวรีย์ของพ่อ...เป็นอนุสาวรีย์ที่มีค่าของพ่อ
ผู้เขียน ปรีดี พนมยงค์
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปรับปรุงจากคำฟ้องของ "นายปรีดี พนมยงค์" ที่เป็นโจทก์ฟ้อง "นายรอง ศยามานนท์" กับพวก ในคดีคำพิพากษาศาลแพ่งคดีแดงที่ 14212/2522 ซึ่งนายปรีดีได้โต้แย้งในประเด็นต่างๆ ที่นายรองแต่งตำราเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ บิดเบือนความจริงไป โดยนายปรีดีได้แสดงหลักฐานความจริงหลายประการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยระหว่าง พ.ศ. 2475-2489 ซึ่งหลายเรื่องไม่เคยเปิดเผยในที่ใดมาก่อน กล่าวโดยรวมคือเป็นการแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความขัดแย้งในยุครัฐนิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขบวบการเสรีไทยและสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงการแสดงความบริสุทธิ์ของนายปรีดีในกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8

    นอกจากคำฟ้องของนายปรีดีที่ใช้ในศาลแล้ว ยังมีบันทึกการสนทนากับเจียงไคเช็ค เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2489 เรื่องสถานะของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และความขัดแย้งกับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม, บันทึกเรื่องชื่อประเทศสยาม ที่นายปรีดีแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ามีการใช้คำว่า "สยาม" มาก่อนรัชกาลที่ 4 แล้ว รวมถึงข้อเท็จจริงของการเปลี่ยนชื่อประเทศภาษาอังกฤษกลับไปเป็น Siam หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงจดหมายส่วนตัว 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นของจอมพล ป. ที่เขียนมาถึงนายปรีดีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นจดหมายของนายปรีดีถึงนายจินดา ชัยรัตน์ ทนายความในคดีนี้

    การจัดพิมพ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยได้ให้ชื่อหนังสือใหม่ว่า "บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ" นอกจากการเพิ่มเติมภาพประกอบ ทั้งภาพบุคคล และประกาศต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ยังได้ค้นคว้าเอกสารส่วนบุคคลของนายปรีดีจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเพิ่มเติมประกอบการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย

สารบัญ

- คำพิพากษาตามยอม
- รายงานกระบวนพิจารณา
- สัญญาประนีประนอมยอมความ

บางเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ
- การมอบอำนาจ
- อารัมภบท
- การเขียนโดยอคติและทรรศนะตกค้าง ของระบบเผด็จการทาส-ศักดินา
- ปรีดีฆ่าในหลวง
- รัฐบาลจอมพล ป.กับเสรีไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860223 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 325 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน