0
บายศรีปากชาม (ฉบับสุดคุ้ม)
ความหมายของบายศรีล้วนเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาแทบทุกรูปแบบ ด้วยคนไทยได้รับเอาศาสนาพราหมณ์ เข้ามาผสมผสานกับพุทธศาสนา ทำให้ผู้ประดิษฐ์และผู้รับเรียนรู้ธรรมะไปในตัว นับเป็นความชาญฉลาดของคนไทยได้เป็นอย่างดี
หนังสือ76.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความหมายของบายศรีล้วนเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนาแทบทุกรูปแบบ ด้วยคนไทยได้รับเอาศาสนาพราหมณ์ เข้ามาผสมผสานกับพุทธศาสนา ทำให้ผู้ประดิษฐ์และผู้รับได้เรียนรู้ธรรมะไปในตัว นับเป็นความชาญฉลาดของคนไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงความอดทน ความสงบเยือกเย็น และความละเอียดอ่อนของคนไทยได้อย่างดี

    "บายศรีปากชาม (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ จึงนำเสนอวิธีการประดิษฐ์บายศรีปากชามในรูปแบบต่าง ๆ ไว้อย่างหลากหลาย โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพประกอบสี่สีทุกขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติตาม เหมาะสำหรับผู้สนใจซึ่งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการประดิษฐ์บายศรีด้วยตนเอง และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้ต่อไป

สารบัญ

- บายศรี...ความผูกพันวิถีไทย
- องค์ประกอบสำคัญของบายศรี
- อุปกรณ์ในการประกอบบายศรี
- บายศรีปากชาม (ชั้นเดียว)
- บายศรีปากชามแบ่งออกเป็น
- ส่วนประกอบของบายศรีปากชาม
- บายศรีปากชามชั้นต้น
- บายศรีทราวดี
- บายศรีปากชามชั้นต้น แบบที่ 2
- บายศรีนรีลักษณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164282643 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 183 x 224 x 4 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน