0
บายศรีล้านนา ขันใบสรี สานศิลป์ถิ่นล้านนา (ฉบับปรับปรุง)
งานศิลป์ล้านนามีความงดงามที่ถ่ายทอดมาแต่อดีต แม้ในปัจจุบันนี้คนไทล้านนายังคงอนุรักษ์งานศิลป์ประเพณีที่ควรค่าแก่การศึกษา ดังที่เราได้เห็นได้ศึกษาจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือตามคัมภีร์ใบลาน ปั๊บสา
หนังสือ137.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอรูปแบบของการทำบายศรีแบบต่าง ๆ พร้อมด้วยแนะนำวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการทำพร้อมภาพประกอบอย่างละเอียด ชัดเจน ทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้สนใจได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถนำไปประยุกต์ประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย

สารบัญ

- ขันสรีไหว้สาครูบา
- ขันดอกไหว้สาครูบา
- ขันหมากเบ็ง
- ขันหมากสุ่ม
- ใบสรีฮ้องขวัญประทีปแก้วมงคล
- ใบสรีฮ้องขวัญพิพัฒน์มงคล
- ใบสรีมิ่งขวัญมณีมงคล
- ใบสรีฮ้องขวัญเกลียวนาคพุทธะประทีป
- ใบสรีฮ้องขวัญพุทธมงคล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281431 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 180 x 255 x 5 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน