0
บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร : จากวัยเด็กสู่วัยทำงาน
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ให้เข้าใจความรู้สำคัญขั้นพื้นฐานของการเป็นสื่อบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยเป็นช่องทางเสริมสร้างคาวมรู้
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร จากวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน นำเสนอหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพการพูด การแสดงออกของเด็ก เยาวชน คนทำงานในองค์กร คู่มือสำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาบุคลิกภาพบุตรหลาน สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในบริบทสังคมไทย

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร
ตอนที่ 2 บุคลิกภาพที่ปรากฏและความสามารถในการสื่อสาร
ตอนที่ 3 บุคลิกภาพภายในและความสามารถในการสื่อสารให้ปรากฏสู่ภายนอก
ตอนที่ 4 การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารจากวัยเด็กสู่วัยทำงาน

- เอกสารอ้างอิง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333968 (ปกอ่อน) 324 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน