0
ลด 15%
บุพกรรม 10 ประการของมนุษยโลก
คุณคือใคร? และจะแก้ไขชีวิตที่วิบัติเพราะบุพกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียน ฐาปนีย์ อตีตา
หนังสือ136.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กำหนดทิศทางชีวิต ปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม "กรรม" เป็นตัวบ่งชี้วิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ว่าจะไปในทิศทางใด ก็สามารถนำชะตาชีวิตของท่านได้ และมนุษย์ล้วนเกิดมาพร้อมบุพกรรมทั้ง 10 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียน การทารุณสิ่งมีชีวิต การไม่รักษาสัจจะ ล้วนเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้น ชีวิตจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวเรา เราสามารถกำหนดทิศทางชีวิต เพียงแค่รู้จักการปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของคุณ แล้วจะพบกับชีวิตที่ราบรื่น สงบสุข

สารบัญ

- บุพกรรมทั้ง 10 ประการ
- บุพกรรมที่ 1 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการเบียดเบียน
- บุพกรรมที่ 2 ผิดในอหิงสาธรรม กรรมอันเกิดจากการผิดจารีต-ประเพณี
- บุพกรรมที่ 3 ผิดในมนุษยธรรม กรรมอันเกิดจากความโหดร้าย โหดเหี้ยม
- บุพกรรมที่ 4 ผิดในสัจธรรม กรรมอันเกิดจากการไม่รักษาสัจจะ
- บุพกรรมที่ 5 ผิดในศีลธรรม กรรมอันเกิดจากการไม่ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม
- บุพกรรมที่ 6 ผิดในมโนธรรม กรรมอันเกิดจากผิดมโนธรรมสำนึก
- บุพกรรมที่ 7 ผิดในจริยวัตรธรรม กรรมอันเกิดจากไม่รับผิดชอบในหน้าที่และวางตัวไม่งาม
- บุพกรรมที่ 8 ผิดในเมตตาธรรม กรรมอันเกิดจากการไร้น้ำใจ มุ่งมาดปรารถนาร้าย
- บุพกรรมที่ 9 ผิดในโลกุตรธรรม กรรมอันเกิดจากไม่ให้โอกาสผู้อื่น
- บุพกรรมที่ 10 ผิดในอนุตรธรรม กรรมอันเกิดจากการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167345611 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 1469 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน